Tanya Taylor

Swarovski, Tanya Taylor by Jason Jean
Swarovski, Tanya Taylor by Jason JeanSwarovski, Tanya Taylor by Jason Jean
Swarovski, Tanya Taylor by Jason Jean
Swarovski, Tanya Taylor by Jason Jean
Swarovski, Tanya Taylor by Jason Jean

Tome

Swarovski, Tome by Jason Jean
Swarovski, Tome by Jason Jean
Swarovski, Tome by Jason Jean
Swarovski, Tome by Jason Jean

Creatures of the Wind

Swarovski, Creatures of the Wind by Jason Jean
Swarovski, Creatures of the Wind by Jason Jean
Swarovski, Creatures of the Wind by Jason JeanSwarovski, Creatures of the Wind by Jason Jean
Swarovski, Creatures of the Wind by Jason Jean